Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy:

a) Zapoznać się ze Statutem Stowarzyszenia

b) Wypełnić deklarację członkowską (formularz w plikach do pobrania), jednocześnie godząc się ze Statutem Stowarzyszenia

c) Wpłacić na konto stowarzyszenia kwotę  wpisowego oraz opłacić z góry roczną składkę.

Składka na rok 2017 to 250 złotych, jednorazowa kwota wpisowego to również 250 złotych.

Dane do przelewu:

SKSS im. ŻW

Dworcowa 27,  95-063 Rogów

nr konta (ING): 76 1050 1461 1000 0090 8011 3559

Tytułem: opłata wpisowa oraz składka roczna Stowarzyszenia Imię Nazwisko

d) Przygotować dwie własne fotografie 3,5×4,5 cm podpisane na odwrocie

e) Podpisaną deklarację i dowód wpłaty dostarczyć zeskanowane drogą elektroniczną na adres aslebioda@strzelcyrogow.pl oraz osobiście do Prezesa bądź Skarbnika (zakładka kontakt); warunkiem ubiegania się o licencję zawodnika PZSS jest dostarczenie wyżej wspomnianych zdjęć.

Na podstawie wypełnionej deklaracji i po otrzymaniu dowodu wpłaty Prezes stowarzyszenia przyjmuje kandydata na poczet Członków Stowarzyszenia.

 

W ramach członkostwa Klubowicz może w cenach promocyjnych uczęszczać na strzelnicę Poligon w dniach treningowych pod okiem instruktorów, korzystając przy tym z broni klubowej. Strzelcy klubu podczas zawodów oraz treningów są ubezpieczeni.
Czynni członkowie aktywnie uczestniczą w imprezach sportowych oraz zawodach organizowanych przez Stowarzyszenie i godnie je reprezentują na zawodach pozaklubowych.