Stowarzyszenie Klub Strzelectwa Sportowego im. Żołnierzy Wyklętych zostało zarejestrowane w październiku 2016 roku. Założyciele Stowarzyszenia to osoby zawodowo związane ze strzelaniem, czyli pracownicy Strzelnicy Poligon i Wytwórni Broni. Wspólna pasja do broni palnej zrodziła chęć stworzenia klubu, którego celem będzie propagowanie strzelectwa sportowego, rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności związanych z posługiwaniem się bronią czy też kreowanie postawy patriotycznej. Nie ukrywamy, iż jesteśmy zwolennikami powszechnego dostępu do broni palnej i poprzez organizację zawodów i imprez strzeleckich chcemy zachęcać do doskonalenia swych umiejętności oraz starania się o uzyskanie uprawnień strzelca sportowego mogącego posiadać własną broń palną.